Nieuwe Arbowet

Wijzigingen per 1 juli

Per 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Deze wet staat voor ‘gezond en veilig werken’ en geldt voor iedereen, ongeacht de branche waarin je werkzaam bent of het soort contract wat je bij je werkgever hebt.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen die per 1 juli worden doorgevoerd:

• Iedereen moet rechtstreeks toegang kunnen hebben tot een bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur)
• Iedereen heeft recht op een Second Opinion (als je twijfelt aan het gegeven advies van de bedrijfsarts)
• Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben (zodat een werknemer een klacht kan indienen)
• De rol van de PVT/OR wordt belangrijker, zij krijgen meer betrokkenheid bij het arbobeleid (bijvoorbeeld bij het opstellen van het basiscontract of bij de aanstelling van een preventiemedewerker)

Kijk voor meer informatie en voor de gehele Arbowet op www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

Publicatiedatum: 26 juni 2017